Идејно решение за Трејлери

Идејно решение за трејлери кое членовите ќе можат да го користат за своите проекти во зависност која е содржината на трејлерот односно за која возраст на публика се однесува.

(more…)