Водење на регистар на филмови и датабаза

Водење на регистар на филмови и датабаза

Македонска Филмска Асоцијација за своите членови ќе води регистар на нивните проекти со посебен број, како и целокупна датабаза за самиот проект.

Нумеричкиот број на регистарот ќе содржи тип на проект (игран, краток, анимиран, итн.) и главниот жарн.

Остави Коментар