Македонска Филмска Асоцијација е независно, непрофитно здружение на фирми и самостојни работници од дејноста на филмска и ТВ продукција основано 25 мај 2016. Главна цел на здружението е економски развој во дејноста на филмската индустрија преку привлекување на странски, меѓународни филмски продукции кои се заинтересирани за користење локации, услуги, опрема и екипа на територијата на Р. Македонија, со што се отвараат работни места во Македонија и се зголемува приходот на фирмите регистрирани во Македонија.

Како независна организација, Вие сте секогаш добредојдени и ги цениме вашите коментари, сугестии и прашања, така да не се двоумете за да стапите во контакт со нас.

Адреса

  • Македонска Филмска Асоцијација Његошева 29б, 1000, Скопје, Р. Македонија. Телефон: +389 (078) 711 769 Факс: +389 ////////// Е-пошта: info@mfa.org.mk Вебсајт: www.mfa.org.mk